Monthly Archive:: јун 2014

Projekat restorana sa kuhinjom

Projekat elektroenergetskih instalacija za objekat velikog Restorana sa profesionalnom kuhinjom, urađeno sve prema tehnologiji i propisima. Projektom su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na niskonaponsku mrežu Merni razvodni Read More

Tabela karakteristika i struja motora

Kompletna tabelu sa podacima motora: snaga motora napona priključenja motora startna struja direktnog pokretanja motora startna struja pokretanja motora „zvezda-trougao“ osiguranje i osiguračka oprema Tabelu možete preuzeti ovde (download). Read More