Day: June 12, 2014

Proračun električnih instalacija

Cena programa za proračun električnih instalacija je 60.000 dinara ili 500€. Uputstvo za plaćanje:   U komentaru ove stranice opišite Ime i Prezime, Naziv Firme i Email adresu na koju ću vam poslati uputstvo za plaćanje. Fajlove očekujte na vašu email adresu odmah po uplati. . Uputstvo za korišćenje programa […]

Projekat električnih instalacija proizvodnog pogona sa magacinom

Za predmetni objekat koji se sastoji od proizvodnog dela (motorni pogon za proizvodnju stočne hrane ekstrudiranje soje) i magacinskog dela (magacin gotovih prizvoda) urađen je Projekat elektroenergetskih električnih instalacija (jake struje) i projekat dojave požara. U projektu jake struje je obuhvaćeno sledeće: Spoljni napojni kablovi sa trafostanice u zemljanom rovu […]