Projekat električnih instalacija „Klub-restoran“ (telekomunikacione i signalne instalacije) (jaka i slaba struja)

Glavni projekat električnih instalacija (elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i dojava požara) Poslovni-ugostiteljski objekat spratnosti Pr+1+Pk sa restoranom i kuhinjom, klubom i administrativnim delom. Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na merenje (napojni kabal) Razvodni ormari i jednopolne šeme Regali i nosači kablova, napojni kablovi Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Spoljno osvetljenje Utičnice i priključci Tehnologija kuhinja Tehnologija šankova Ventilacija i klimatizacija, grejanje Izjednačenje potencijala Projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Telefonska i računarska mreža WiFi TV/KDS kablovska televizija IP video nadzor Ozvučenje Stabilni sistem za dojavu požara Projektom su obuhvaćeni: Crteži (grafički prilozi) (dwg) Proračun električnih instalacija Tekstualni deo (opšti deo) Predmer i predračun Ceo projekat možete preuzeti nakon uplate. Za cenu i uslove plaćanja javite se na...