Već odavno sam shvatio da je najbolji i najlakši način izrade gromobranskih vodova – aluminijumskom žicom preseka 8 ili 10 mm2. Žica se kupuje namotana u „buntu“ i Read More