Tehnički uslovi za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije

Tehnički uslovi za projektovanje postrojenja za prenos i isporuku toplotne energije koje su izdale Beogradske toplane – elektrane zajedno sa aneksom koji definiše projektovanje električnih instalacija.

Kompletne uslove možete preuzeti ovde (download).