Kontrola gromobranskih instalacija i kontrola unutrašnjih električnih instalacija

U tabeli su navedeni periodi kontrole gromobranske instalacije u zavisnosti od nivoa gromobranske zaštite: Nivoi zaštite    Interval između kontrola I                         2 godine II                        4 godine III i IV                6 godina Provera unutrašnjih električnih instalacija se radi: pre puštanje u rad instalacija nakon rekonstrukcije instalacija periodično u skladu sa aktom organizacije (a najkasnije u periodima od 3 godine)...

Izrada ponude (predmera) za izvođenje električnih instalacija (+norme +cene)

Kod izvođača električnih instalacija sam primetio da im je jako veliki problem napraviti ponudu za izvođenje, a posebno kad se radi o većem poslu. Problem je u tome što se ne znaju osnovne stvari oko normiranja utrošenog rada. Prvo da objasnim osnovne stvari: NORME Građevinske norme su skup tabela koje daju potrebno vreme za svaki rad koji se izvodi; npr. postavljanje svetiljke – 1 radni čas, postavljanje kabla PP-Y 3×1,5mm2 u cevima – 0,12 radnih časova. Knjiga sa normama ima nekoliko stotina strana a ja sam izvukao većinu normi koje mi trebaju. Prvo je potrebno da se za sveku poziciju u tenderu (ponudi) doda određene vremenska norma. Zatim se ovo vreme pomoži sa cenom radnog sata i dobije cena rada za svaku poziciju. Cenu radnog sata definiše svaka firma posebno. U mojoj firmi cena radnog sata je 5-6 €, u zavisnosti da li se posao nudi u blizini ili u nekom drugom mestu. CENE MATERIJALA Potrebno je imati stalno ažurirane cene materijala od Dobavljača. Najbolje je za svaki posao tražiti konkretnu ponudu od Dobavljača sa konkretnim cenama, rabatima (popustima) i rokovima plaćanja. Na nabavne cene se obično dodaje neki procenat (5-10 %) za „manipulativne troškove“. Zato sam odlučio da postavim u „download“ sekciji moje fajlove sa cenama, normama i uglednim ponudama. Cene su u evrima. Download paket sadrži sledeće fajlove: Norme, Cene, Ponuda 1, Ponuda 2, Ponuda 3, Ponuda 4. Za kupovinu paketa se javite na...

Alat za ravnanje aluminijumske žice

Već odavno sam shvatio da je najbolji i najlakši način izrade gromobranskih vodova – aluminijumskom žicom preseka 8 ili 10 mm2. Žica se kupuje namotana u „buntu“ i postoji probjem kako je izravnati da bi na fasadi ili krovu izgledala kako treba. Alat za ravnanje žice može da se kupi i košta oko 300€. Meni je to uvek bilo previše pa sam alat napravio sam. Potrebna ti je kutijasta cev 20*30mm za telo, 20*20mm za noge i 10 točkova (koturača) za kliznu kapiju. Ja sam koristio točkove promera 50mm /plastični. Od kutija sam napravio 2 ista rama koja sam posle zavario na sredini. Da bi se dobila osa za žicu prvo na jednoj liniji postavi 3 točka pa u njihove žljebove stavite armaturu od 10mm a sa gornje strane postavi ostala 2 točka. Isto se ponovi i kada treba spojiti 2 rama. Na telo sa zavare po 2 kutijice po 10cm na koje se nabadaju noge. Ova alatka je prilično korisna i mene je koštala oko 45€. U ovoj ceni sam platio majstora za varenje i boju za...

Projekat električnih instalacija „Klub-restoran“ (telekomunikacione i signalne instalacije) (jaka i slaba struja)

Glavni projekat električnih instalacija (elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i dojava požara) Poslovni-ugostiteljski objekat spratnosti Pr+1+Pk sa restoranom i kuhinjom, klubom i administrativnim delom. Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na merenje (napojni kabal) Razvodni ormari i jednopolne šeme Regali i nosači kablova, napojni kablovi Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Spoljno osvetljenje Utičnice i priključci Tehnologija kuhinja Tehnologija šankova Ventilacija i klimatizacija, grejanje Izjednačenje potencijala Projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Telefonska i računarska mreža WiFi TV/KDS kablovska televizija IP video nadzor Ozvučenje Stabilni sistem za dojavu požara Projektom su obuhvaćeni: Crteži (grafički prilozi) (dwg) Proračun električnih instalacija Tekstualni deo (opšti deo) Predmer i predračun Ceo projekat možete preuzeti nakon uplate. Za cenu i uslove plaćanja javite se na...

Projekat električnih instalacija „Brod“ (telekomunikacione i signalne instalacije) (jaka i slaba struja)

Objekat je u stvari brod – splav sa namenom restorana sa kuhinjom na gornjem nivou i 3 apartmana sa kupatilima na donjem nivou. Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na merenje (napojni kabal) Razvodni ormari i jednopolne šeme Regali i nosači kablova, napojni kablovi Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Spoljno osvetljenje Utičnice i priključci Tehnologija kuhinje Tehnologija šanka Ventilacija i klimatizacija Izjednačenje potencijala Projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Telefonska i računarska mreža TV/KDS kablovska televizija analogni video nadzor Alarmni protivprovalni sistem Stabilni sistem za dojavu požara Projektom su obuhvaćeni: Crteži (grafički prilozi) Proračun električnih instalacija Tekstualni deo (opšti deo) Predmer i predračun Za cenu i uslove plaćanja javite se na...