Author: goran

Projekat električnih instalacija “Klub-restoran” (telekomunikacione i signalne instalacije) (jaka i slaba struja)

Glavni projekat električnih instalacija (elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i dojava požara) Poslovni-ugostiteljski objekat spratnosti Pr+1+Pk sa restoranom i kuhinjom, klubom i administrativnim delom. Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na merenje (napojni kabal) Razvodni ormari i jednopolne šeme Regali i nosači kablova, napojni kablovi Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Spoljno […]

Projekat električnih instalacija “Brod” (telekomunikacione i signalne instalacije) (jaka i slaba struja)

Objekat je u stvari brod – splav sa namenom restorana sa kuhinjom na gornjem nivou i 3 apartmana sa kupatilima na donjem nivou. Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na merenje (napojni kabal) Razvodni ormari i jednopolne šeme Regali i nosači kablova, napojni kablovi Osvetljenje i protivpanično osvetljenje […]

Projekat električnih instalacija apartmanskog objekta (jaka i slaba struja, telekomunikacione i signalne instalacija)

Apartmanski objekat spratnosti Po+Pr+5 (garaža sa trafostanicom, dizel agregatom, kotlarnicom, prizemlje sa barom, hotelskom kuhinjom i restoranom, 44 stana na spratnim etažama, liftom). Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na trafostanicu (niskonaponsku mrežu) Merni razvodni ormar, razvodni ormari, stanske razvodne table Jednopolne šeme i dimenzije ormara Izgled […]