Author: goran

Projekat restorana sa kuhinjom

Projekat elektroenergetskih instalacija za objekat velikog Restorana sa profesionalnom kuhinjom, urađeno sve prema tehnologiji i propisima. Projektom su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na niskonaponsku mrežu Merni razvodni ormar, razvodni ormari, regali i nosači kablova, napojni kablovi Mrežno i agregatsko napajanje Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Utičnice i priključci Tehnologija kuhinje […]

Projekat električnih instalacija stambenog objekta (jaka i slaba struja, telekomunikacione i signalne instalacija)

Projekat električnih instalacija stambenog objekta koji se satoji od 3 kuće u nizu sa 3 stana (Pr+Po, prizemlje sa potkrovljem) sastoji se od Elektroenergetskih instalacija i telekomunikacionih i signalnih instalacija: Priključak objekta na niskonaponsku mrežu Merni razvodni ormar, razvodne table i napojni kablovi Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Utičnice i priključci Grejanje (kotlarnica) […]

Proračun električnih instalacija

Cena programa za proračun električnih instalacija je 60.000 dinara ili 500€. Uputstvo za plaćanje:   U komentaru ove stranice opišite Ime i Prezime, Naziv Firme i Email adresu na koju ću vam poslati uputstvo za plaćanje. Fajlove očekujte na vašu email adresu odmah po uplati. . Uputstvo za korišćenje programa […]