Projekat električnih instalacija “Brod” (telekomunikacione i signalne instalacije) (jaka i slaba struja)

Objekat je u stvari brod – splav sa namenom restorana sa kuhinjom na gornjem nivou i 3 apartmana sa kupatilima na donjem nivou.

Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi:

 1. Priključak objekta na merenje (napojni kabal)
 2. Razvodni ormari i jednopolne šeme
 3. Regali i nosači kablova, napojni kablovi
 4. Osvetljenje i protivpanično osvetljenje
 5. Spoljno osvetljenje
 6. Utičnice i priključci
 7. Tehnologija kuhinje
 8. Tehnologija šanka
 9. Ventilacija i klimatizacija
 10. Izjednačenje potencijala

Projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi:

 1. Telefonska i računarska mreža
 2. TV/KDS kablovska televizija
 3. analogni video nadzor
 4. Alarmni protivprovalni sistem
 1. Stabilni sistem za dojavu požara

Projektom su obuhvaćeni:

 1. Crteži (grafički prilozi)
 2. Proračun električnih instalacija
 3. Tekstualni deo (opšti deo)
 4. Predmer i predračun

 

Uputstvo za plaćanje:
Primalac: Goran Zrnić. ul. Braće Grković 11, 11276 Jakovo
Cena paketa je 2500 dinara 
Uplata na račun broj 160-5100102286386-41
Svrha uplate: Norme i cene
Nakon uplate pošaljite mi sa vašeg maila poruku i ja ću vam poslati traženi program ili projekat na taj mail.