Kontrola gromobranskih instalacija i kontrola unutrašnjih električnih instalacija

U tabeli su navedeni periodi kontrole gromobranske instalacije u zavisnosti od nivoa gromobranske zaštite: Nivoi zaštite    Interval između kontrola I                         2 godine II                        4 godine III i IV                6 godina Provera unutrašnjih električnih instalacija se radi: pre puštanje u rad instalacija nakon rekonstrukcije instalacija periodično u skladu sa aktom organizacije (a najkasnije u periodima od 3 godine)...

Izrada ponude (predmera) za izvođenje električnih instalacija (+norme +cene)

Kod izvođača električnih instalacija sam primetio da im je jako veliki problem napraviti ponudu za izvođenje, a posebno kad se radi o većem poslu. Problem je u tome što se ne znaju osnovne stvari oko normiranja utrošenog rada. Prvo da objasnim osnovne stvari: NORME Građevinske norme su skup tabela koje daju potrebno vreme za svaki rad koji se izvodi; npr. postavljanje svetiljke – 1 radni čas, postavljanje kabla PP-Y 3×1,5mm2 u cevima – 0,12 radnih časova. Knjiga sa normama ima nekoliko stotina strana a ja sam izvukao većinu normi koje mi trebaju. Prvo je potrebno da se za sveku poziciju u tenderu (ponudi) doda određene vremenska norma. Zatim se ovo vreme pomoži sa cenom radnog sata i dobije cena rada za svaku poziciju. Cenu radnog sata definiše svaka firma posebno. U mojoj firmi cena radnog sata je 5-6 €, u zavisnosti da li se posao nudi u blizini ili u nekom drugom mestu. CENE MATERIJALA Potrebno je imati stalno ažurirane cene materijala od Dobavljača. Najbolje je za svaki posao tražiti konkretnu ponudu od Dobavljača sa konkretnim cenama, rabatima (popustima) i rokovima plaćanja. Na nabavne cene se obično dodaje neki procenat (5-10 %) za „manipulativne troškove“. Zato sam odlučio da postavim u „download“ sekciji moje fajlove sa cenama, normama i uglednim ponudama. Cene su u evrima. Download paket sadrži sledeće fajlove: Norme, Cene, Ponuda 1, Ponuda 2, Ponuda 3, Ponuda 4. Za kupovinu paketa se javite na...

Projekat električnih instalacija „Klub-restoran“ (telekomunikacione i signalne instalacije) (jaka i slaba struja)

Glavni projekat električnih instalacija (elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i dojava požara) Poslovni-ugostiteljski objekat spratnosti Pr+1+Pk sa restoranom i kuhinjom, klubom i administrativnim delom. Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na merenje (napojni kabal) Razvodni ormari i jednopolne šeme Regali i nosači kablova, napojni kablovi Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Spoljno osvetljenje Utičnice i priključci Tehnologija kuhinja Tehnologija šankova Ventilacija i klimatizacija, grejanje Izjednačenje potencijala Projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Telefonska i računarska mreža WiFi TV/KDS kablovska televizija IP video nadzor Ozvučenje Stabilni sistem za dojavu požara Projektom su obuhvaćeni: Crteži (grafički prilozi) (dwg) Proračun električnih instalacija Tekstualni deo (opšti deo) Predmer i predračun Ceo projekat možete preuzeti nakon uplate. Za cenu i uslove plaćanja javite se na...

Projekat električnih instalacija „Brod“ (telekomunikacione i signalne instalacije) (jaka i slaba struja)

Objekat je u stvari brod – splav sa namenom restorana sa kuhinjom na gornjem nivou i 3 apartmana sa kupatilima na donjem nivou. Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na merenje (napojni kabal) Razvodni ormari i jednopolne šeme Regali i nosači kablova, napojni kablovi Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Spoljno osvetljenje Utičnice i priključci Tehnologija kuhinje Tehnologija šanka Ventilacija i klimatizacija Izjednačenje potencijala Projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Telefonska i računarska mreža TV/KDS kablovska televizija analogni video nadzor Alarmni protivprovalni sistem Stabilni sistem za dojavu požara Projektom su obuhvaćeni: Crteži (grafički prilozi) Proračun električnih instalacija Tekstualni deo (opšti deo) Predmer i predračun Za cenu i uslove plaćanja javite se na...

Projekat električnih instalacija apartmanskog objekta (jaka i slaba struja, telekomunikacione i signalne instalacija)

Apartmanski objekat spratnosti Po+Pr+5 (garaža sa trafostanicom, dizel agregatom, kotlarnicom, prizemlje sa barom, hotelskom kuhinjom i restoranom, 44 stana na spratnim etažama, liftom). Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na trafostanicu (niskonaponsku mrežu) Merni razvodni ormar, razvodni ormari, stanske razvodne table Jednopolne šeme i dimenzije ormara Izgled ormara sa opremom Regali i nosači kablova, napojni kablovi Mrežno i agregatsko napajanje Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Spoljno osvetljenje Utičnice i priključci Napajanje lifta Tehnologija kuhinje Tehnologija šanka Kafe bar Grejanje, ventilacija i klimatizacija Kotlarnica i Šprinkler stanica (Sprinkler) Postrojenje za povećanje pritiska vode (Hidrocil) Grejni kablovi (grejanje oluka) Blok šeme delovanja opreme, protivpožarne klapne Uzemljenje (temeljni uzemljivač) Izjednačenje potencijala Gromobran (klasičan žičani) Odvodnici prenapona Projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi: Telefonska i računarska mreža TV/KDS kablovska televizija IP video nadzor Alarmni protivprovalni sistem Projektom Dojave požara, gasa i odimljavanje su obuhvaćeni sledeći delovi: Stabilni sistem za dojavu požara Sistem sa dojavu povećane koncentracije gasa u garaži Sistem za odimljavanje garaže Projektom su obuhvaćeni: Crteži (grafički prilozi) Proračun električnih instalacija Proračun gromobrana Tekstualni deo (opšti deo) Predmer i predračun Za cenu i uslove plaćanja javite se na...