Projekat restorana sa kuhinjom

Projekat elektroenergetskih instalacija za objekat velikog Restorana sa profesionalnom kuhinjom, urađeno sve prema tehnologiji i propisima. Projektom su obuhvaćeni sledeći delovi: Priključak objekta na niskonaponsku mrežu Merni razvodni ormar, razvodni ormari, regali i nosači kablova, napojni kablovi Mrežno i agregatsko napajanje Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Utičnice i priključci Tehnologija kuhinje Tehnologija šanka Kafe Grejanje, ventilacija i klimatizacija Grejni kablovi (grejanje oluka) Blok šeme delovanja opreme, protivpožarne klapne Jednopolne šeme (izgledi ormara sa dimenzijama) Uzemljenje (temeljni uzemljivač) Izjednačenje potencijala Gromobran (klasičan žičani) Odvodnici prenapona Projektom su obuhvaćeni: Crteži (grafički prilozi) Proračun električnih instalacija Proračun osvetljenja Proračun Tekstualni deo (opšti deo) Predmer i predračun Za cenu i uslove plaćanja javite se na...

Projekat električnih instalacija stambenog objekta (jaka i slaba struja, telekomunikacione i signalne instalacija)

Projekat električnih instalacija stambenog objekta koji se satoji od 3 kuće u nizu sa 3 stana (Pr+Po, prizemlje sa potkrovljem) sastoji se od Elektroenergetskih instalacija i telekomunikacionih i signalnih instalacija: Priključak objekta na niskonaponsku mrežu Merni razvodni ormar, razvodne table i napojni kablovi Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Utičnice i priključci Grejanje (kotlarnica) Uzemljenje (temeljni uzemljivač) Izjednačenje potencijala Gromobran (klasičan žičani) Telefonske instalacije TV/antenske instalacije Projektom su obuhvaćeni: Crteži (grafički prilozi) Proračun električnih instalacija Tekstualni deo (opšti deo) Predmer i predračun Za cenu i uslove plaćanja javite se na...

Tabela karakteristika i struja motora

Kompletna tabelu sa podacima motora: snaga motora napona priključenja motora startna struja direktnog pokretanja motora startna struja pokretanja motora „zvezda-trougao“ osiguranje i osiguračka oprema Tabelu možete preuzeti ovde...

Proračun električnih instalacija

Program za proračun je besplatan. Zahtev pošaljite na mail. Uputstvo za korišćenje programa za proračun električnih instalacijna se može pogledati na sledećoj...

Projekat električnih instalacija proizvodnog pogona sa magacinom

Za predmetni objekat koji se sastoji od proizvodnog dela (motorni pogon za proizvodnju stočne hrane ekstrudiranje soje) i magacinskog dela (magacin gotovih prizvoda) urađen je Projekat elektroenergetskih električnih instalacija (jake struje) i projekat dojave požara. U projektu jake struje je obuhvaćeno sledeće: Spoljni napojni kablovi sa trafostanice u zemljanom rovu Glavni razvodni ormar Razvodni ormari proizvodnog pogona i magacina (jednopolne šeme) Kablovski nosači (žičani regali) Napajanje motora i fiksnih potrošača Osvetljenje i protivpanično osvetljenje Proračun električnih instalacija Predmer i predračun U projektu dojave požara je obuhvaćeno sledeće: Raspored javljača požara i sirena Instalacija Tehnički opis Proračun dojave požara Predmer i predračun Za cenu i uslove plaćanja javite se na...