Izrada ponude (predmera) za izvođenje električnih instalacija (+norme +cene)

Kod izvođača električnih instalacija sam primetio da im je jako veliki problem napraviti ponudu za izvođenje, a posebno kad se radi o većem poslu. Problem je u tome što se ne znaju osnovne stvari oko normiranja utrošenog rada. Prvo da objasnim osnovne stvari:

NORME

Građevinske norme su skup tabela koje daju potrebno vreme za svaki rad koji se izvodi; npr. postavljanje svetiljke – 1 radni časpostavljanje kabla PP-Y 3×1,5mm2 u cevima – 0,12 radnih časova. Knjiga sa normama ima nekoliko stotina strana a ja sam izvukao većinu normi koje mi trebaju. Prvo je potrebno da se za sveku poziciju u tenderu (ponudi) doda određene vremenska norma. Zatim se ovo vreme pomoži sa cenom radnog sata i dobije cena rada za svaku poziciju. Cenu radnog sata definiše svaka firma posebno. U mojoj firmi cena radnog sata je 5-6 €, u zavisnosti da li se posao nudi u blizini ili u nekom drugom mestu.

CENE MATERIJALA

Potrebno je imati stalno ažurirane cene materijala od Dobavljača. Najbolje je za svaki posao tražiti konkretnu ponudu od Dobavljača sa konkretnim cenama, rabatima (popustima) i rokovima plaćanja. Na nabavne cene se obično dodaje neki procenat (5-10 %) za “manipulativne troškove”.

Zato sam odlučio da postavim u “download” sekciji moje fajlove sa cenama, normama i uglednim ponudama. Većina cena je ažurirana sa decembrom 2015. Cene su u evrima.

Download paket sadrži sledeće fajlove: Norme, Cene, Ponuda 1, Ponuda 2, Ponuda 3, Ponuda 4.

Cena paketa je 60.000 dinara ili 500€.

Uputstvo za plaćanje:  
U komentaru ove stranice opišite Ime i Prezime, Naziv Firme i Email adresu na koju ću vam poslati uputstvo za plaćanje. Fajlove očekujte na vašu email adresu odmah po uplati.

 • Nenad Petro Ic

  Petrovic Nenad petrovicpnenad12@gmail.com

 • Slavisa Simic

  Simić Slaviša slavisasimic84@gmail.com

 • Marko Kosanović

  Marko Kosanović MEGAVAT megavat021@gmail.com

 • Goran Nešković

  Goran Nešković STATOR GS d.o.o. goran.neskovic@statorgs.ba