IZVOĐENJE

Preduzeće VIRTUEL d.o.o. se bavi izvođenjem električnih instalacija. Izveli smo električne instalacije u velikom broju objekata različitih tipova i namena (reference možete pogledati ovde):

 • porodično stambeni objekti
 • stambene zgrade
 • poslovni objekti
 • proizvodni i industrijski objekti
 • skladišni i magacinski objekti
 • školski objekti
 • sportski objekti
 • hotelsko-ugostiteljski objekti
 • termomašinska postrojenja
 • energetska postrojenja
 • skloništa

Sposobni smo i opremljeni za izvođenje kompletnih spoljnih i unutrašnjih električnih instalacija. Izvodimo Elektroenergetske instalacije (jake struje), Telekomunikacione i signalne instalacije (slabe struje) i Instalacije stabilnog sistema za dojavu požara.

U proteklom radu smo stekli niz stručnih saradnika kod renomiranih proizvođača i distributera domaće i strane opreme i materijala koji nam pomažu da dođemo do najkvalitetnijeg rešenja za svaku instalaciju ili za ugrađenu opremu. U dugoj saradnji  sa našim distributerima dobili smo mogućnost da nabavljamo materijal po povoljnijim cenama i pod povoljnijim uslovima. Ove povoljnost rado prepuštamo Investitorima i koncentišemo se na samo izvođenje radova.

Za potrebe većeg obima poslova sarađujemo sa firmom VEGA iz Nove Pazove sa kojom imamo važeći ugovor o tehničko saradnji i sa kojom zajedno izvodimo elektroinstalaterske radove.

Na izvođenju su angažovane naše kolege i stručni saradnici:

Ivan Paunović d.i.e. – odgovorni izvođač radova – Licenca broj: 450 0280 03

Goran Zrnić i.e – odgovorni izvođač radova – Licenca broj: 850 0874 07