Direktor:     Goran Zrnić inž.el.teh.

Adresa:        Braće Grković 11, 11276  Jakovo,  Beograd
Telefon:       063-80-75-345
Mail:             office@virtuel.rs
Facebook:   https://www.facebook.com/virtueldoo               

PIB:                       108480179
Matični broj:        21008079
Šifra delatnosti:  4321
Tekući račun:      160-404740-05

PIŠITE NAM:

    Vaše Ime (obavezno)

    Vaš mail (obavezno)

    Naslov

    Vaša poruka