KONTAKT

Direktor:     Goran Zrnić inž.el.teh.

Adresa:       Braće Grković 11, 11276  Jakovo,  Beograd
Telefon:       063-80-75-345
Mail:            office@virtuel.rs
Facebook:   https://www.facebook.com/virtueldoo               

PIB:                      108480179
Matični broj:      21008079
Šifra delatnosti: 4321
Tekući račun:      160-404740-05

 

PIŠITE NAM:

Vaše Ime (obavezno)

Vaš mail (obavezno)

Naslov

Vaša poruka