MERENJE

Jedna od delatnosti preduzeća VIRTUEL d.o.o. je merenje i ispitivanja električnih instalacija sa izdavanje Stručnih nalaza (Atesta). Sva ispitivanja i merenja se izvode prema važećim zakonima, standardima i propisima (reference možete pogledati ovde).

Ova ispitivanja i merenja mogu da obuhvate sledeće električne instalacije i opremu:

 • otpornost zaštitnog uzemljenja
 • neprekidnost zaštitnog provodnika
 • otpornost izolacije električne instalacije
 • funkconalnost zaštitnih i upravljačkih uređaja
 • gromobransku instalaciju
 • nivo osvetljenja
 • valjanost protivpanične i nužne rasvete
 • odavanje toplote razvodnih ormara i opreme

Naši Stručni nalazi i Atesti se koriste kod:

 • izgradnje novih objekata (uslov za Tehnički prijem objekta)
 • rekonstrukcije i dogradnje postojećih objekata (uslov za Tehnički prijem objekta)
 • legalizacije postojećih objekata (uslov Opštinske uprave)
 • priključenja napajanja objekata na energetsku mrežu (uslov Elektrodistribucije)

Za izvođenje svi merenja, ispitivanja i sastavljanje Stručnih nalaza su angažovani naši stručni saradnici:

Goran Zrnić i.e. – odgovorni izvođač radova – Licenca broj: 850 0874 07

Ivan Paunović d.i.e. – odgovorni izvođač radova – Licenca broj: 450 0280 03

 

Merenja se vrše odgovarajućim mernim instrumentom:

Proizvođač: BENNING (Nemačka)

Tip: IT 120 B

Fabrički broj i godina proizvodnje: 11240012

benning set

benning

Ovaj instrument je atestiran na Elektrotehničkom Institutu “Nikola Tesla” u Beogradu i za njega je izdato Uverenje o etaloniranju br. 34914 od dana 11.8.2014.

Do sada smo izvršili preglede, ispitivanja i merenja za više od 100 stambenih, poslovnih, industrijskih, školskih i sportskih objekata i izdali Stručne nalaze.