Projekat gromobrana sa ranim startovanjem

Predmet projekta je zaštita objekta javne namene gromobranom sa štapnom hvataljkom i uređajem za rano startovanje. Odabran je gromobran SERELI – SKYLINCE SL25 sa vremenom prednjačenja 40us.

Spusni vodovi su urađeni aluminijumskom žicom o10mm koja je povezana na postojeći temeljni uzemljivač od čelične pocinkovane trake FeZn 25x4mm.

Projekat se sastoji od:

  1. Tekstualni deo
  2. Proračun gromobrana
  3. Predmer i predračun
  4. Grafički deo (crteži)

Za cenu i uslove plaćanja javite se na mail.