Projekat električnih instalacija „Klub-restoran“ (telekomunikacione i signalne instalacije) (jaka i slaba struja)

Glavni projekat električnih instalacija

(elektroenergetske, telekomunikacione instalacije i dojava požara)

Poslovni-ugostiteljski objekat spratnosti Pr+1+Pk sa restoranom i kuhinjom, klubom i administrativnim delom.

Projektom elektroenergetskih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi:

 1. Priključak objekta na merenje (napojni kabal)
 2. Razvodni ormari i jednopolne šeme
 3. Regali i nosači kablova, napojni kablovi
 4. Osvetljenje i protivpanično osvetljenje
 5. Spoljno osvetljenje
 6. Utičnice i priključci
 7. Tehnologija kuhinja
 8. Tehnologija šankova
 9. Ventilacija i klimatizacija, grejanje
 10. Izjednačenje potencijala

Projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija su obuhvaćeni sledeći delovi:

 1. Telefonska i računarska mreža
 2. WiFi
 3. TV/KDS kablovska televizija
 4. IP video nadzor
 5. Ozvučenje
 1. Stabilni sistem za dojavu požara

Projektom su obuhvaćeni:

 1. Crteži (grafički prilozi) (dwg)
 2. Proračun električnih instalacija
 3. Tekstualni deo (opšti deo)
 4. Predmer i predračun

Ceo projekat možete preuzeti nakon uplate. Za cenu i uslove plaćanja javite se na mail.