Projekat električnih instalacija stambenog objekta (jaka i slaba struja, telekomunikacione i signalne instalacija)

Projekat električnih instalacija stambenog objekta koji se satoji od 3 kuće u nizu sa 3 stana (Pr+Po, prizemlje sa potkrovljem) sastoji se od Elektroenergetskih instalacija i telekomunikacionih i signalnih instalacija:

 1. Priključak objekta na niskonaponsku mrežu
 2. Merni razvodni ormar, razvodne table i napojni kablovi
 3. Osvetljenje i protivpanično osvetljenje
 4. Utičnice i priključci
 5. Grejanje (kotlarnica)
 6. Uzemljenje (temeljni uzemljivač)
 7. Izjednačenje potencijala
 8. Gromobran (klasičan žičani)
 9. Telefonske instalacije
 10. TV/antenske instalacije

Projektom su obuhvaćeni:

 1. Crteži (grafički prilozi)
 2. Proračun električnih instalacija
 3. Tekstualni deo (opšti deo)
 4. Predmer i predračun

Za cenu i uslove plaćanja javite se na mail.