Preduzeće VIRTUEL d.o.o. se bavi i projektovanjem unutrašnjih i spoljašnjih električnih instalacija. Do sada smo izradili značajan broj projekata objekata različitih tipova i namena (reference možete pogledati ovde):

 • porodično stambeni objekti
 • stambene zgrade
 • poslovni objekti
 • proizvodni i industrijski objekti
 • skladišni i magacinski objekti
 • školski objekti
 • sportski objekti
 • hotelsko-ugostiteljski objekti
 • termomašinska postrojenja
 • energetska postrojenja
 • skloništa

Projektujemo Elektroenergetske instalacije (jake struje) i to:

 • trafostanice
 • dizel-agregatska postrojenja
 • spoljnu energetsku mrežu i napojne kablove
 • spoljno osvetljenje
 • uzemljenje i izjednačenje potencijala
 • klasične i rano-starujuće gromobranske instalacije
 • glavni energetski razvod, razvodne ormare, table, napojne kablove
 • osvetljenje i protivpanično osvetljenje
 • utičnice i fiksne priključke
 • napajanje i upravljanje termomašinskim instalacijama (grejanje, hlađenje, ventilacija, toplotne podstanice i kotlarnice)
 • motorni pogoni
 • grejanje oluka i rampi

Projektujemo Telekomunikacione i signalne instalacije (slabe struje) i to:

 •  telefonska instalacija
 • računarska mreža (strukturna mreža)
 • televizijska instalacija (zajednički antenski sistem i kablovska televizija)
 • automatska i ručna detekcija i dojava požara (protivpožarni sistem)
 • detekcija i dojava provale (alarmni sistem)
 • video nadzor (CCTV)
 • kontrola pristupa
 • hotelski sistem
 • konferencijski sistem
 • bolnički sistem uzbune
 • ozvučenje
 • sportska signalizacija
 • kontrola tačnog vremena

Kod projektovanja primenjujemo sve zakone, standarde, propise i preporuke koje su izdale nadležne državne i stručne službe. Također koristimo najnovije stručne programe i opremu na izradi projekata. U dugogodišnjem radu smo stekli niz stručnih saradnika kod renomiranih proizvođača i distributera domaće i strane opreme i materijala koji nam pomažu da dođemo do najkvalitetnijeg rešenja za svaki deo projekta.

Na projektovanju su angažovane naše kolege i stručni saradnici:

Ivan Paunović d.i.e. – odgovorni projektant – Licenca broj: 350 8191 04

Bojan Čupić d.i.e. – odgovorni projektant – Licenca broj: 353 K556 11

Goran Zrnić i.e – projektant