Tabela karakteristika i struja motora

Kompletna tabelu sa podacima motora:

  1. snaga motora
  2. napona priključenja motora
  3. startna struja direktnog pokretanja motora
  4. startna struja pokretanja motora „zvezda-trougao“
  5. osiguranje i osiguračka oprema

Tabelu možete preuzeti ovde (download).