Tehnička preporuka za zaštitu od požara – TP 21

Ovde donosimo Tehničku preporuku  TP 21 koja služi projektovanje i zažtitu od požara. Preporuku obavezno koristiti za izradu Projekta za zaštitu od Požara (Elaborat zaštite od požara).

Kompletnu Tehničku preporuku možete preuzeti ovde (download).

  • Nenad

    Tehnička preporuka za zaštitu od požara – TP 21 je povučena.