Način obračuna računa kod proizvođača električne energije (vlasnici solarne elektrane)

Pozdra,

Posle 1. dobijenog računa za obračun potrošene i proizvedene električne energije nisam mogao detaljno da ispratim sve pozicije u Računu pa sam potražio objašnjenje od Distribucije (EPS Snabdevanje). Dobio sam sledeći mail sa pojašnjenjima koji i nekom eod vas može poslužiti..

Поштовани,

Како је у самој Уредби о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача јасно наведено, преузета електрична енергије је електрична енергија коју преузме купац-произвођач из електроенергетског система. Испоручена електрична енергија је активна електрична енергија коју објекат за производњу електричне енергије из обновљивих извора испоручи у електроенергетски систем. Утрошена електрична енергија је разлика између преузете и испоручене електричне енергије (по тарифама).

На рачуну су представљени подаци о укупно преузетој енергији из мреже и укупно испорученој енергији од стране купца-произвођача, по тарифама.

Разлика преузете и испоручене енергије је нето енергија, односно утрошена енергија.

Уколико купац-произвођач у одређеном обрачунском периоду испоручи више енергије у систем него што преузме енергије, тај вишак се преноси у наредни период. Вишак се дели на тарифе у зависности од тога у којој тарифи је енергија испоручена и тим вишком се умањује нето енергија.

Вишак се кумулира у периоду мање потрошње и користи се у периоду веће потрошње, до периода поравнања (до 31.03. наредне године). Пример:Јул 2022. ​
Преузета енергијаИспоручена енергијаВишак енергије из претходног периодаВишак енергије за наредни период
123(2-1+3)
Виша тарифа80010000200
Нижа тарифа30010000


Август 2022. ​
Преузета енергијаИспоручена енергијаВишак енергије из претходног периодаВишак енергије за наредни период
123(2-1+3)
Виша тарифа600900200500
Нижа тарифа200000


Поред енергије за обрачун, у сваком обрачунском периоду, независно од утрошене енергије, обрачунавају се и порези, акцизе, накнаде и такса за јавни медијски сервис, у складу са прописима.

Накнaда за приступ систему обрачунава се у складу са Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије Агенције за енергетику Републике Србије којом је прецизирано да се купцима-произвођачима, услуга приступа систему за дистрибуцију електричне енергије обрачунава према тарифама по тарифним елементима “активна снага”, “активна енергија” и “реактивна енергија”, за електричну енергију која се преузима из дистрибутивног система.

Имајући у виду то да су код нето мерења цене одређене у висини цена на гарантованом снабдевању и да је у цене на гарантованом снабдевању урачунат и трошак за приступ дистрибутивном систему, део накнаде је већ садржан у цени за утрошену енергију. Купац-произвођач је дужан да Оператору дистрибутивног система плати трошкове за приступ дистрибутивном систему за укупну количину преузете енергије. С обзиром на то да је део тих трошкова већ урачунат у износ утрошене енергије, купац је у обавези да плати разлику. Разлика од преузете до утрошене енергије се засебно обрачунава кроз ставку 7 – “Накнада за обрачун приступа ДС за разлику преузете и утрошене електричне енергије”. Другим речима, део накнаде је обрачунат кроз цену за утрошену енергију, а остатак кроз ставку која се односи на накнаду за разлику преузете и утрошене енергије. Ова ставка улази у основицу за акцизу и ПДВ.

Пример рачунице (домаћинство – широка потрошња) за ставку 7 је следећа:

Преузета енергија (количина)Утрошена енергија (количина)Цена приступа ДС*Накнада за обр. приступа ДС за разлику преузете и утрошене ел. енергије
Виша тарифа: 500Виша тарифа: 50Виша тарифа: 3,879(500-50)*3,879+(200-200)*0,970=1.745,55 ​
Нижа тарифа: 200Нижа тарифа: 200Нижа тарифа: 0,970

*Одлуку о цени приступа дистрибутивном систему можете пронаћи на сајту “Електродистрибуције Србије” и на сајту Агенције за енергетику Републике Србије.

Накнаде, акциза и ПДВ обрачунавају се на преузету енергију, у складу са важећим прописима Републике Србије.

Још неке од одговора на најчешћа питања можете прочитати на нашем сајту: https://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Pages/kupac-proizvodjac.aspx.

Не препуштајући ништа случају, упутили смо захтев Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуцији“, који врши очитавање мерних места, да провери податке које нам је доставио за Ваше мерно место, имајући у виду да сматрате да нисте толико електричне енергије преузели из система. По добијању одговора, обавестићемо Вас.

Solarna elektrana, iskustva i računi

Pozdrav svima.

Napravio sam svoji solarnu elektranu (on greed) i želim sam da podelim svoja iskustva oko prvih računa.

Solarna elektrana je instalisane snage 10,8kW (24 panela po 450W i Fronius pretvarač 10kW). Ovo je maksimalna snaga kojo dozvoljava Distribucija za fizička lica. Posle zamene brojila, hrpe raznih popunjenih papira, ispitivanja instalacija i tehničkog prijema počeo sam sa proizvodnjom električnu energiju. Da napomenem da sam sve radove i materijal finansirao samostalno (bez subvencija) a investicija me je koštala oko 11.000€ (kraj 2021 godine).

Prvi račun sam dobio nakon skoro 2 meseca i tu me je iznenadilo nekoliko neprijatnih stvari:

  1. Više od 2.000kWh proizvedene energije i predate u mrežu koje je novo brojilo registrovalo mi nisu obračunali jer su počeli brojati proizvodnju mesec i po dana posle puštanja u rad sistema.
  2. Energija koju proizvodim preko dana sam koristio na trenutnu potrošnju a višak je odlazio u mrežu. Kada sam posle koristio ovu moju proizvedenu energiju ali iz mreže (po noći ili kad nema dovoljno proizvodnje) Distribucija mi je to naplaćivala oko 55% od cene struje (nešto preko 3 dinara). Znači moju energiju mi ponovo naplaćuju. Ova stavka se u Računu inače zove Naknada za obračunski pristup distributivnom sustemu.
  3. U računu nema mogućnosti da se ostvari popust od 5% ako je plati „na vreme“.
  4. Trenutno je akcija da sva domaćinstva dobijaju dodatni popust ako imaju manju potrošnju nego prošle godine a mi koji sami proizvodimo svoju struju i višak predajemo mreži nemožemo ostvariti pu pogodnost.
  5. Poslednja stvar koja mi smeta (za sada) je to što mi naplaćuju noćnu tarifu posebno bez obzira što imam višak proizvedene energije. Pa valjda je normalno da se po noći ne može prozvoditi struja solarnom elektranom. Istine radi ova noćna tarifa je dosta niža (1,724 dinara).

Kako god bilo, ako uopšte ne trošite električnu energiju u toku meseca dobićete račun oko 1.500 dinara.

A ko trošite „normalno“ kao i do sad dobićete račun sigurno preko 2.000 din, samo da se ne iznenadite.

Savet je da se električna energija troši dok se proizvodi jer vam je tako najjeftinije.

Moj bi predlog inače bio da se omogući prodaja struje trećem zainteresovanom licu ili da ga otkupi ED.

Izrada ponude za izvođenje električnih instalacija

Sve pojedinačne pozicije za izvođenje elektro radova su već opisane u “knjizi normativa”. Tu je za izvođenje svakog rada određena norma vremena. Svaka firma određuje sopstvenu vrednost norma sata.

Npr…Za poziciju montaže i povezivanja plafonske svetiljke, norma je 1 radni sat, vrednost norma sata je 6€, tako da je jedinačna cena 1 х 6€ = 6€.

Program koji je opisan u videu se prodaje po ceni od 200€ a sadrži norme radova, cene materijla i pilot tabelu za Ponudu. Za sve informacije obratite se na e-poštu office@virtuel.rs