Израда понуде за извођење електричних инсталација

Израда Понуде за извођење електричних инсталација је озбиљан посао и многе колеге често незнају како се формира цена радова.

Потребно је знати да се све ставке (позиције радова) већ налазе описане у књизи НОРМАТИВА. Норма даје податак колико је времена потребно да би се извео неки рад.

То би изгледало овако; рецимо да имамо позицију монтажа и повезивање плафонске светиљке, норма је 1 радни сат, вредност радног сата је 6€, тако да је јединачна цена 1х6€=6€. Вредност норма сата свака фирма формира на основу своје процене и она се мења у односу ма место извођења (већа је цена за даљу локацију).

Програм који је описан у видеу се продаје по цени од 200€ а садржи норме радова, цене материјала и пилот табелу за Понуду. Ако сте заинтересовани обратите се захтевом на е-пошту office@virtuel.rs