Izrada ponude za izvođenje električnih instalacija

Sve pojedinačne pozicije za izvođenje elektro radova su već opisane u “knjizi normativa”. Tu je za izvođenje svakog rada određena norma vremena. Svaka firma određuje sopstvenu vrednost norma sata.

Npr…Za poziciju montaže i povezivanja plafonske svetiljke, norma je 1 radni sat, vrednost norma sata je 6€, tako da je jedinačna cena 1 х 6€ = 6€.

Program koji je opisan u videu se prodaje po ceni od 200€ a sadrži norme radova, cene materijla i pilot tabelu za Ponudu. Za sve informacije obratite se na e-poštu office@virtuel.rs