Пројектовање електричних инсталација

Пројектујемо електричне инсталације за индустријске, пословне и стамбене објекте.

Пројекти обухватају:

  • електроенергетске инсталације (јака струја)
  • телекомуникационе и сигналне инсталације (слкаба струје)
  • системе за дојаву пожара
  • безбедносне инсталације (видео обезбеђење, аларм, контрола приступа)